นิทรรศการออนไลน์ Innovations in Waste to Energy (IWE-TSU)
Title

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Innovations in Waste to Energy)

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Innovation for Waste to Energy)

รายละเอียด

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ชมวิดีโอย้อนหลัง
เพจ IWE-TSU
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ภาคเช้า
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ภาคบ่าย
เพจ WE TSU
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ภาคเช้า
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ภาคบ่าย
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ประกาศรางวัล

Infographic