นิทรรศการออนไลน์ Innovations in Waste to Energy (IWE-TSU)
Title

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Innovations in Waste to Energy)

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Innovation for Waste to Energy)

รายละเอียด

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

Infographic