สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฎ คิดดี
โทร. 088-752-5223

คุณกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
โทร. 084-848-4792, 074-609-600 ต่อ 7242

หรือติดต่อผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : IWE-TSU2021 และ E-mail : iwe.tsu2021@gmail.com